Hotel
DIVČIBARE
MALJEN

GRAND
NARCIS
Odmaralište
MLADOST
Odmaralište
CRNI VRH

 

U srcu Srbije,   stotinak kilometara jugozapadno od Beograda,   uzdiže se lanac valjevskih planina, a ispred njih je venac brda koja okružuju kotlinu u koju, sa zapada utiču reke Obnica i Jablanica i spajajući se stvaraju Kolubaru u koju se ulivaju vode Gradca. Na obalama ove četiri reke, u dolini, zaštićen okolnim brdima, smešten je grad Valjevo.


Danas je Valjevo grad istorije i kulture, ali i grad koji okružuje netaknuta priroda. Muzeji i galerije, brojni spomenici, Tešnjar, kulturna baština, Brankovina, Divčibare, Petnica, reka Gradac i njen kanjon, Valjevske planine i sela rasuta po njihovim obroncima predstavljaju atrakciju koja Vas mami da dodjete.

Prema najnovijem popisu gradsko naselje Valjevo ima oko 64.000, a teritorija grada oko 98.000 stanovnika.
Valjevo se nalazi na raskrsnici mnogih puteva i do njega se, kroz živopisne krajeve, lako stiže iz različitih pravaca. Od Beograda je udaljeno 96 km, od Novog Sada 134, od Užica 77 km, Loznice 72 km. Do Valjeva se može stići i železničkom prugom koja od Beograda vodi do velike jadranske luke Bar. Najbliži putnički aerodrom je u Beogradu, a sportski aerodrom u Divcima, udaljen je od grada 12 km.

UTD NARCIS DIVCIBARE

Ugostiteljsko turističko društvo Narcis Divčibare osnovano je decembra 2012. godine. U okviru društva posluju hotel Divčibare, Maljen, odmaralište Mladost i odmaralište Crni Vrh na Divčibarama, Grand i Narcis u Valjevu. Foto