Hotel
DIVČIBARE
MALJEN

GRAND
NARCIS
Odmaralište
MLADOST
Odmaralište
CRNI VRH

U okviru Maljena je moguće organizovati seminare do 120 učesnika.

 

Konferencijska sala je pogodna za odrzavenje seminara, prezentacija, stručnih usavršavanja i  koktela do  120  mesta. Poseduje neophodnu konferencijsku opremu: projektor, platno za projekcije i  flip čart.
U Maljenu postoji mogućnost korišćenja više manjih celina za potrebe seminara i radionica. 

 

Hotel Divcibare

 

 

 

 

 

 

 

UTD NARCIS DIVCIBARE

Ugostiteljsko turističko društvo Narcis Divčibare osnovano je decembra 2012. godine. U okviru društva posluju hotel Divčibare, Maljen, odmaralište Mladost i odmaralište Crni Vrh na Divčibarama, Grand i Narcis u Valjevu. Foto